Placebo Technologies

Read on: [English]  [Russian

Джерело  - стаття Сержа Ракарського

Технології Плацебо

Цікавий, дуже неполяризований напрямок в лікувальній медицині, відомий як біорезонансна польова терапія, вихрова медицина та інші назви.

Вихрова медицина (біорезонансна польова терапія) - це нова альтернативна холістична медицина з цілісним підходом до лікування захворювань. Вона використовує високоенергетичне торсіонне поле нематеріального людського тіла для лікування захворювань матеріального фізичного тіла.

Езотеричні вчення про будову людини, визначають наявність у фізичного біологічного тіла людини (тварин і рослинних об'єктів) аури, нематеріального біоелектричного поля.

Біополе / аура (в езотериці) - концепція, згідно з якою існує сукупність "тонких" полів, що генеруються живими організмами або їх органами; часто використовується для пояснення парапсихологічних явищ, зокрема, терапевтичного впливу методами так званого "безконтактного масажу". Термін "клітинне поле" вперше вжив А. Гурвич у своїй книзі "Теорія біологічного поля" (Радянська наука, 1944).

Цим терміном позначали гіпотетичне анізотропне поле фізичної природи, що зумовлює молекулярно-клітинну впорядкованість організму або його органів у просторі, імовірно видоспецифічну, тобто пов'язану зі спадковістю. Як можливий матеріальний носій "клітинного поля" Гурвіч запропонував хроматин - комплекс ДНК і білків, з яких складаються хромосоми:

кщо взяти ... до уваги всю суму даних, накопичених на користь того, що саме з хроматином якось пов'язані зародкова плазма і моделюючі ознаки, то не можна не думати, що поле якось пов'язане з хроматином, отже, коли діляться елементи хроматину, то ділиться і поле". - А. Гурвич. Теорія біологічного поля - М.: Радянська наука, 1944 (с. 28).

Існування аури (біополя), її структуру і функції стверджували стародавні екзотеричні вчення за багато тисячоліть до А. Гурвича та інших вчених. Гувич та інші вчені.

Існування певного біоелектричного поля у живих об'єктів є доведеним фактом. Біополе людини вперше побачила широка аудиторія тоді ж, коли Нікола Тесла проводив експерименти з високовольтною електрикою. Пізніше в Москві фотографія біополя людини була отримана за допомогою спеціального приладу, названого камерою Кірліана (за прізвищем авторів приладу Карліан) або газорозрядною томографією.

Ці методи дозволяють побачити кольори та форми біополя, які можуть змінюватися залежно від стану здоров'я, настрою та оточення людини. 

У період з 60-х до 70-х років XX століття термін "біополе" почав використовуватися переважно прихильниками езотеричних і парапсихологічних груп, а наприкінці 70-х - на початку 80-х років став елементом повсякденної лексики. Згодом поняття набуло статусу псевдонаукового і почало використовуватися не лише пересічними громадянами, а й засобами масової інформації. У науковому середовищі його практично перестали використовувати.  Щоправда, дослідження проводилися. У 90-х роках XX століття в Києві (Україна) група ентузіастів розробила технологію фотографування біополя людини на фотоплівку, в системі спрямованого світлового потоку із застосуванням спеціальних світлофільтрів.


Виявилося, що чим молодший і здоровіший організм, тим більшим і одноріднішим було його біополе (своєрідне світіння). Якщо організм старший або хворіший, має емоційні розлади, біополе мало менші розміри. Потемніння на плівці, вказували на великі ураження фізичних органів у людини (в центрі фото біополя молодого хлопця з раком шлунку, на фото видно відповідне потемніння органу).  На жаль, група ентузіастів була розігнана спецслужбами держави. Матеріали групи не доступні для вивчення. Ми знаємо про неї з публікації в газеті "Аргументи і факти" - "Скільки важить душа".  Езотерика про будову біополя стверджує, що існують різні різновиди біополя людини, такі як:
  • фізичне біополе, яке пов'язане з електромагнітним випромінюванням клітин і органів;
  • емоційне біополе, яке відображає психічний стан людини;
  • ментальне біополе, яке пов'язане з мисленнєвою діяльністю людини;
  • духовне біополе, яке пов'язане з вищими аспектами людської природи.

Не буду сперечатися, просто викладу свою точку зору. У своєму розумінні я завжди виходжу із завдань, які переслідуються будь-якому творінні і механізму втілення. Творчість - це проектування і конструювання втілення. Живий світ - це дизайн та інженерія втілення. Якщо хтось думає, що все виникло саме по собі, то він невиправний дурень. У моєму розумінні Всесвіт - це жива раціональність, системна раціональність, Всесвіт - це багатовимірний світ. Релігії спотворюють правильне сприйняття всесвіту, щоб керувати своєю паствою. Мені подобається версія Бенедикта Спінози (лат. Benedictus de Spinoza, ісп. Baruj Espinosa - уроджений Барух Спіноза, іврит: ברוך). ברוך שפינוזה; 24 листопада 1632, Амстердам - 21 лютого 1677, Гаага) - нідерландський філософ-раціоналіст і натураліст єврейського походження. У центрі філософії Бенедикта Спінози - Бог. Він не є тим, хто стоїть над усім, що існує, не є особою чи творцем. Бог є рушійною силою творіння, з якої виникає все і вся у Всесвіті. Він робить реальним все, що оточує людину, в тому числі і її саму. Згідно з вченням Бенедикта Спінози, Бог є абсолютною субстанцією, живою сутністю, системою.

Припустімо, що наш видимий і відчутний світ є нижчого рівня [С]. Яку можливу мету переслідував вищий світ [А], створюючи світ [С]? Логічно тільки пізнання та навчання, з метою розвитку своїх нових частинок, цих частинок, які ми знаємо як безсмертну людську душу. Для творення і контролю нам потрібні інструменти і середовище [B]. Середовище - це просторово-польова структура видимого і невидимого нами діапазону, механізми - це вібраційна система впливу та станів об'ектів творіння. Наприклад, варіант такої системи описав у своїх роботах Джон Уоррелл Кілі (1827-1898) з Філадельфії, США, який близько 30 років експериментував з хвилями і матерією, для чого використовував винайдені ним технічні інструменти. Джон Кілі розробив основи теорії про коливальну "музичну" структуру матерії. Цю науку він назвав: Sympathetic Vibratory Physics (фізика симпатичних (взаємних або симпатичних) коливань).

Візьмемо і накладемо модель керованого робота на тіло людини.  Якщо ми створюємо робота, нам потрібна технологія його створення: призначення, механізм і форма самого робота, середовище, де він буде виконувати свої функції, завдання управління. Будь-який робот - це механізм і програма управління. У сьогоднішніх реаліях вже існують програми, що самонавчаються - штучний інтелект, з ознаками соціальності. Біологічне тіло - робот - потребує програми створення та управління біологічними процесами протягом усього періоду функціонування. Завданням навчання є набуття навичок Творення, Управління, Відповідальності та інших навичок. Біополе в певних колах езотериків називають торсіонним (що означає інформаційним), оскільки поля мають певний спін обертання або закручування по спіралі цілком може бути аналогією.  Ми проаналізували, що для створення біологічного робота нам потрібен сам принцип біологічної побудови та управління. Другий аспект - це система навчання, тобто соціальний аспект, взаємозв'язок з навколишнім середовищем, існування біологічного організму.  Це довгий і складний процес нашого розуміння, як? Нас цікавить здоров'я фізичного тіла.

Функціонування фізичного тіла пов'язане зі збоями (хворобами). Ці збої пов'язані з різними факторами - зовнішніми і внутрішніми. Основна причини як слідство - зовнішнє ураження біологічного тіла паразитами, як біологічними, так і енергетичними. Ви здивовані? Знову ж таки дуже непопулярна інформація, але вона є. «Правильна» офіційна медицина не може оперувати цими явищами "астрального плану", в неї немає відпрацьованого механізму цього напрямку. Атака енергетичних паразитів: Реальна небезпека і захист - СОЛАНЧА. Багато захворювань психіки, неврології і так далі знаходяться за печатками сучасного підходу до лікування фізичного тіла доказової медицини


фотографії маленьких енергетичних паразитів, зроблені за спеціальною технологією

Існують також енергетичні паразити, які можуть переселятися в астральне тіло разом з Душею і блокувати Душу, використовуючи людину (астральне і фізичне тіло) у своїх цілях. Ви можете навіть не помічати таких людей, енергетичних вампірів чи біснуватих. Знову ж таки, це не є предметом нашої розповіді.

Спочатку біологічне тіло формується як самодостатній об'єкт з усіма рівнями захисту існування фізичного і астрального тіла. Управління функціонуванням тіла - це стандартний алгоритм, який контролюється і коригується з центру (нитка життя в езотериці) або має автономний режим (зомбі в езотериці). Якщо організм має зв'язок з центром, то будь-яке порушення буде виправлено (так виглядає чудесне зцілення - плацебо). Якщо зв'язок втрачається, система управління переходить в автономний режим (зомбі). Завдання автономного режиму - по можливості підтримувати життєздатне існування фізичного тіла. Придушення вогнища ураження і, по можливості, знищення біологічних паразитів (вірусів і бактерій) - для цього в організмі людини є імунна система. Автономний режим не може протистояти паразитам більш складної будови (глистам, личинкам і т.д.), у нього немає для цього відповідних інструментів. Ці інструменти є у польвої системи керування.

Як відбувається народження людини. В момент запліднення жіночої клітини, чоловічою клітиною формується астральне тіло в завершеному вигляді, з підключенням енергетичного тіла Душі. Так, після цього астральне тіло АУРА (з'єднання самонавчального штучного інтелекту /астрального, ментального тіла і т.д./ і Душі), тягне за собою фізичне тіло, від формування ембріона до тіла немовляти, разом з астральним і фізичним тілом матері. Після народження, вже самостійно до точки рівноваги, а потім у зворотному порядку, аж до закриття проекту цієї людини (фізичної смерті астрального і фізичного тіла). Душа повертається на свій найвищий рівень виміру у Всесвіті і аналізує свої дії, по виконанню завдань навчання. Це і є суд, максимально неупереджений суд над собою, але у вигляді досконалого члена вищого блоку розуму. Завдання Душі - впоратися з Астралом, ментальним тілом штучного інтелекту (в езотериці ЕГО, КА-тіло тощо). Хвороби можуть бути або елементом навчання, або імплантацією іншої енергетичної сутності. Ви можете сумніватися в моїх словах, я не зобов'язую вас вірити, це питання вашого уроку і вашої відповідальності в навчанні. Якщо ви читаєте цей матеріал, ви вже проінформовані, можливо, ви подивитеся на себе з іншого боку і візьмете справу в свої руки (я маю на увазі Душу).

Це може здатися вам занадто простим, але це не так. В АУРА і у всіх діях є хитрий алгоритм, чим більше ти відхиляєшся від ідеального алгоритму, чим більше робиш відхилень від свого тренувального завдання, тим більше відбувається збоїв і розладів у роботі фізичного тіла, що проявляються в хворобах. Це своєрідне мірило відповідності через страждання. Весь наш світ різноманітний, в ідеальному суспільстві неможливо організувати правильне багаторівневе навчання. Ми готуємося стати Творцями, Творцями як частина Творця і як самостійний Творець. Ми навіть не знаємо, яке втілення переживаємо у фізичному тілі і яку підготовку проходимо. У будь-якому випадку, навчання багатогранне, нам потрібно прожити в тому суспільстві, в яке ми поміщені, як би єдиний раз, нам потрібно отримати ті навички, щоб не робити помилок, бути цілісною системою Творця, всі помилки тільки в цьому суспільстві. Для того, щоб руйнувати, треба мати причину, навіть цей момент тут допускається. Війни також є елементом навчання. Це не тема цієї розповіді, я не можу розповісти, як "зцілити" ауру суспільства, це робота Душі і вашого куратора, але як відбувається зцілення фізичного тіла, ми розглянемо.

Напевно, кожен знає або чув історії про чудесні зцілення фізичного тіла (від хвороб) у різних ситуаціях. Наприклад, зцілення від хвороби, покладанням рук святої людини на хвору людину, перебуванням у місцях сили, впливом певних предметів з написами, певними маніпуляціями зі словесними заклинаннями, молітвами. У це дуже важко повірити, але такі зцілення існують.

Медицина (лат. medicina від словосполучення ars medicina - "мистецтво лікування", "мистецтво зцілення", і має той самий корінь, що й дієслово medeor - "зцілюю") - система наукових знань і практичної діяльності, цілями якої є зміцнення і збереження здоров'я, продовження життя, попередження і лікування хвороб людини і тварин (ветеринарія), а також полегшення страждань від фізичних і душевних хвороб.

Якщо необхідно протиставити традиційну (офіційну) медицину іншим напрямкам, таким як альтернативна, народна медицина, уточнюється слово "медицина" - загальноприйнята, доказова, наукова, офіційна, іноді конвенціональна медицина (від англ. conventional "звичайний, традиційний; загальноприйнятий"). Якщо методи нетрадиційної медицини використовуються разом з традиційною медициною, така практика називається комплементарною медициною.

У практиці цілительства зустрічається ефект ПЛАЦЕБО. У перекладі з латинської мови плацебо означає "подобатися". Ефект плацебо - це поліпшення стану пацієнта за допомогою плацебо, а точніше, за рахунок віри пацієнта в те, що ця речовина (молитва, тощо, яка на думку науковців є пустушкою, його вилікує. Віра в зцілення (самонавіювання), або навіювання під гіпнозом. Суперечливий (проявляється не у всіх), некерований процес зцілення з боку медично підготовлених лікарів..

У медицині існують різні способи лікування:

А) Використання лікарських засобів: (лікарські засоби у вигляді лікарських форм, що застосовуються для профілактики, діагностики, лікування захворювань, реабілітації, для збереження, запобігання або переривання вагітності. Тверді: таблетки, порошки, капсули, драже, гранули, карамель, лікарський олівець, глосети; м'які: мазі, креми, пасти, гелі, ТТС, супозиторії; рідкі: розчини, настоянки, суспензії, емульсії, краплі, сиропи, мікстури; газоподібні: аерозолі) на основі лікарських рослин, мінералів і навіть нафти (аспірин виготовляється з нафти).  Є як позитивні сторони, так і набуття залежності від ліків для продовження життя, або заподіяння шкоди в іншій частині тіла. Доказова медицина щодо фармацевтичних препаратів постійно обертається навколо лікування захворювань в одній області з найменшою шкодою для іншої області людського тіла. Так само лікування захворювань ментального плану (психіки, мислення, пам'яті тощо) взагалі залишається поза межами досяжності медикаментозної медицини.

Б) Фізіотерапія: один із спірних моментів визначення у світовій практиці. Метою фізіотерапії є лікування захворювання за допомогою експериментальних фізичних методів впливу на організм пацієнта. Лікування медикаментами в певних ситуаціях, безумовно, виправдане, але існує ймовірність виникнення небажаних і непередбачених побічних ефектів. Фізіотерапія загалом безпечна і майже не має побічних ефектів, що частково пояснює її високу популярність серед пацієнтів; недоліком є те, що вона часто не може вилікувати захворювання. Хірургічне втручання, як правило, є крайнім заходом у процесі лікування. Фізіотерапія є нетравматичною порівняно з хірургічним втручанням, що також є привабливим для пацієнтів.

Фізіотерапія - це наука про застосування різних фізичних методів для лікування хворих і профілактики захворювань. Сучасна фізіотерапія - це галузь клінічної медицини, що вивчає вплив на організм природних і штучних фізичних факторів, які використовуються для лікування хворих і поліпшення здоров'я людей.

Експериментально розроблені методи фізичного впливу на організм людини, вони численні, в їх класифікації немає визначеності і єдиної думки. Кожен з розділів фізіотерапії включає в себе ряд методів, заснованих на використанні того чи іншого фізичного фактора:

lструми низької напруги: гальванізація, чотирикамерні та двокамерні гальванічні ванни, електрофорез, діадинамотерапія, ампліпульстерапія, флюктуоризація, електросон, електроміостимуляція, транскраніальна та трансвертебральна мікрополяризація; струми високої напруги: дарсонвалізація, ультратонотерапія, франклінізація; електромагнітне поле: високочастотна терапія (індуктотермія), надвисокочастотна терапія, ультрависокочастотна терапія, надвисокочастотна терапія, надвисокочастотна терапія, магнітотерапія, транскраніальна магнітна стимуляція, магнітофорез; світлом: засмага, фототерапія інфрачервоним, видимим, ультрафіолетовим або поляризованим світлом, лазерна терапія, кольоротерапія, очна кольоротерапія, фотодинамічна терапія; застосування ударно-хвильової терапії латерального епікондилоартриту ("тенісного ліктя") зі звуком: ультразвукова терапія, фонофорез, вібротерапія, ударно-хвильова терапія, гравітаційна терапія, тракційна терапія; повітрям, аерозолями: повітряні ванни, аероіонотерапія, аерозольтерапія, спелеотерапія, галотерапія, оксигенотерапія, гіпокситерапія, ароматерапія; прісною водою водолікування, компреси (припарки), вологі розтирання, вологі обгортання, обмивання, обливання, душі, підводний душ-масаж, вихрові, гідрогальванічні, субаквальні, лікувальні та фітованни, басейни; мінеральні води: загальні та місцеві ванни, зрошення порожнин та окремих ділянок шкіри, питне бальнеолікування; тепло: парафінотерапія, озокеритотерапія, пелоїдотерапія, торфотерапія, нафталанотерапія, псаммотерапія, глинолікування, ванни; холод: місцева або загальна кріотерапія; тиск: загальна гіпобаротерапія, гіпербаротерапія та гіпербарооксигенотерапія, місцева вакуум-терапія (банки), чергування вакуум-гіпербаротерапії; іонізуюче випромінювання (радіоактивні речовини): радонові ванни, питна радонова вода; клімат: аеротерапія, геліотерапія, ландшафтотерапія, таласотерапія, екотерапія; трави: фітованни, настої або відвари лікарських рослин; грязі: грязелікування; п'явки: гірудотерапія, в тому числі зональна, гірудорефлексотерапія, гірудоенерготерапія; бджоли укуси бджіл (апітерапія) на зони шкіри та біологічно активні точки, електро- та ультрафонофорез продуктів бджільництва, медотерапія, прополісотерапія; книги, музика: книготерапія, музикотерапія; біологічна енергія інь та ян: акупунктура (голковколювання, традиційна китайська медицина), електропунктура, лазерна акупунктура, магнітопунктура, гідропунктура, акупресура (точковий масаж); невагомість: невагома терапія; електрофорез і фонофорез займають проміжне положення між фізіотерапією і фармакотерапією, оскільки ці фізіотерапевтичні процедури використовують фізичну дію (електричний струм при електрофорезі і ультразвук при фонофорезі) для доставки ліків через шкіру і слизові оболонки до внутрішніх тканин організму

У 2016 році з'явилася вихрова медицина - це нова альтернативна холістична медицина з цілісним підходом до лікування захворювань. Вона використовує високоенергетичне торсіонне поле нематеріального тіла людини для лікування захворювань матеріального фізичного тіла. На жаль, ця технологія лікування не визнається офіційною наукою.

Холістичне здоров'я (або холістична медицина) - це напрям нетрадиційної медицини, який фокусується на лікуванні "всієї людини", а не тільки конкретного захворювання.

Високоенергетичне торсіонне поле нематеріального тіла людини - таку назву дано не випадково, насправді це АУРА (біополе) людини. Аура первинна по відношенню до фізичного тіла. Всі хвороби - це наслідок, причиною якого є програмний збій управління біологічними процесами життєдіяльності. Паразитичні мікроорганізми і віруси поселяються в організмі тільки в сприятливому середовищі, яке з'являється в силу різних причин. Формула проста, усуньте причину, наслідок буде неможливий. Далі організм має всі інструменти для боротьби з паразитами. Невже Творець, зробив недосконале творіння?

Повернемося до технології зцілення. Чи може зцілитися людина, яка не знайома зі структурою управління фізичним тілом людини? Я думаю, що гарантоване зцілення вже закладено в систему, воно здійснюється якимось центром керування, з яким AURA пов'язана каналом зв'зку, подібно до дистанційного керування. Воно завжди відбувається, якщо є зв'язок, якщо зв'язку немає, AURA переходить в автономний режим. Паразити не зможуть проникнути в тканини і органи, кров фізичного тіла людини, якщо система буде готова їм протистояти. Якщо змінити умови протистояння, то це можливо. Це можна порівняти з охоронною сигналізацією і групою реагування на пограбування. Щоб не протидіяти паразитам або тому, хто цього хоче, необхідно обдурити центр управління і дати йому неправдиву інформацію. Другий варіант - обрив зв'язку вбудований в систему для контролю. У будь-якому випадку зцілення - це поперше відновлення контролю над фізіологічними процесами організму з боку центру.

Вихрова медицина (система електро-ємнісного резонансу полів) у XXI столітті відродилася на початку 2016 року, з оголошення Олександром Мішиним про застосування біфілярної котушки Тесла, підключеної до синусоїдального генератора імпульсів 9-12 вольт, на частотах 250-450 кГц, в лікувальних ціляхhttps://x-faq.ru/index.php?topic=3996.0

https://vortex-medicine.com.ua/katushka-mishina-svoimi-rukami/

Надалі у послідовників котушку Тесла в режимі ємності стали називати "Котушкою Мішина [TMA-ДТМА]". Чи належить ідея Мішину одноосібно, або ж це ідея, якою з ним поділилися, ми не знаємо. Послідовники і дослідники цього феномена розробили прості генератори для збудження цього біфіляра Тесли в ємнісному режимі на резонансній частоті. Найпростіша і найдоступніша схема такого генератора нижче. Головне доступність.


Доповнення до інформації автора: Застосування біфілрної котушки в режимі ємності не є винаходом Олександра Мішина. Приклад: стаття Кайо Марсело де Міранда та Серхіо Франсіско Пічорім (січень, 2016) "Саморезонансна бездротова система передавання енергії з двома котушками та відкритими біфілярними котушками

"Зазвичай саморезонансні котушки обмежуються використанням у проміжних ланцюгах систем бездротової передачі енергії з декількома котушками. Це пов'язано з тим, що джерело бачить паралельний резонанс у разі під'єднання до типової котушки на саморезонансі, а паралельні об'єднання на первинній і вторинній сторонах системи з двох котушок не такі практичні, як відповідні послідовні об'єднання. Однак у багатьох додатках потрібні системи з двома котушками через їхній менший розмір і простоту. У цій роботі пропонується саморезонансна система бездротового передавання енергії з двома котушками. У представленій системі використовуються відкриті біфілярні котушки, які призводять до послідовного резонансу на резонансній частоті. Таким чином, у всій системі не використовується конденсатор, і вона поводиться як послідовне об'єднання власної ємності та індуктивності котушок на резонансній частоті. Таким чином, пропонована система має зменшені розміри, а також дає змогу уникнути пошкодження конденсатора через високі індивідуальні напруги, спричинені резонансними ефектами."

a)                                       b)                                                                        c)

aеквівалентна схема відкритої біфілярної котушки, яку можна порівняти з послідовним резонансним контуром;
b) схема передачі енергії на двох відкритих біфілярних котушках у режимі резонансу;
cпрактичні криві імпедансу (амплітуда і фаза) для розробленої відкритої біфілярної котушки і точки резонансу (fo). Ці криві показують, що відкрита біфілярна котушка поводиться як послідовний ланцюг RLC. 

***

Як це працює, я висуну свою версію. АУРА в стані автономної роботи, має пригнічений стан. При введенні поля електричного і магнітного, певної структури, що резонує на певній частоті, АУРА людини активується, збільшуючи свій потенціал. Навіть якщо не виходить встановити зв'язок із центром, у людини з'являється додаткова енергія для відпрацювання антипаразитних процедур і відновлення функціонування фізіологічних процесів, а також психофізичних процесів на ментальному рівні. Це відбувається не у всіх, і не завжди ефект досягає очікуваного результату. АУРА працює, враховуючи стан усього організму, і діє за своїм алгоритмом, визначаючи важливіші ділянки. Якщо в організмі є енергетичний паразит, він чинитиме опір, цей момент теж позначається на ефекті зцілення. Найскладніші у протидії паразити вищого рівня організації. 

Доповнення до інформації автора:  Суперечка, чи працює методика Мішина у впливі на організм людини, триває з моменту оголошення цього методу Мішиним. Я ж хочу зазначити, що організм дуже добре бачить поле "котушки", досить покласти "котушку", під'єднану до генератора на резонансній частоті, на тіло в точці на два пальці нижче пупка, то за умови правильно налаштованого приладу в нижніх кінцівках до пояса, через деякий час ви почувчтвуєте характерний свербіж. Особливо чутливі частоти 300-350 кГц. Питання ж ефективності в оздоровчих цілях, суто персональне, оскільки котушка діє за принципом струсу, яка резонансна частота, вам підійде ефективніше, справа вивчення і експериментів досі. 

Як працює КМ, версія Ракарского від 07/2016 ПОСИЛАННЯ

Це не перший випадок використання структури електро-ємнісного поля резонансної частоти для лікування захворювань фізичного тіла людини. На початку ХХ століття, подібний прилад був розроблений Георгієм Лаховським, якій був інженером (еммігрантом із Радянської Росії), який вивчав вплив звуку та електромагнітних хвиль на живі організми. Він розробив пристрій, який називав багатохвильовим генератором або мультихвильовим випромінювачем, і проводив експерименти зі зцілення рослин, тварин і людей від раку та інших хвороб за допомогою цього пристрою. Він також писав книги про свою теорію, наприклад "Походження життя" (L'Origine de la Vie), опубліковану 1925 року. Його роботи викликали не лише інтерес, а й критику в науковій спільноті. Він помер у 1942 році від нещасного випадку.


У 1923 році Лаховським був сконструйований короткохвильовий осцилятор (від 2 до 10 метрів – для тих часів це було великим досягненням), який дозволяв довести його теорію клітинної осциляції (суть теорії – всі живі клітини є маленькими коливальними контурами, що випромінюють надкороткі електромагнітні хвилі). Патент US1962565A, дата публикации: 1934-06-12; "Apparatus with circuits oscillating under multiple wave lengths"

Якщо ви подивитеся на будову його випромінювача - ємнісного електрода антени, то побачите, що сигнал надходить на електроди випромінювача [a, b], які є найдовшими і найтовстішими, при цьому їхня довжина відрізняється. Далі, до центу йдуть електроди без підключень. Випромінювання відбувається на складовій електричного поля. Якщо згадати фоторграфії біополя Аури людини, зроблені в Києві, і багатооблочкову структуру Аури, немає сумнівів, на що спрямоване випромінювання. На слайді мультичастотний генератор Г. Лаховського:

 У цьому патенті немає жодного слова про мету застосування, тільки про механізм його роботи з електричної точки зору.

Я стверджую:

1. Пристрій, призначений для створення електричних полів високої частоти з кількома довжинами хвиль, що включає пристрій для створення високої частоти, низку випромінювальних високочастотних ланцюгів, які складаються з концентричних ізольованих роз'ємних кілець різного діаметру, причому роз'ємні кінці рознесені один від одного і закінчуються невеликими кулями..

………..

6. Пристрій, призначений для створення електричних полів високої частоти, що мають кілька довжин хвиль, що містить у собі пристрій для створення високої частоти, серію високочастотних випромінювачів між двома: цими випромінювальними ланцюгами та, відповідно, кожним із полюсів елемента високої частоти, що відходить. Ланцюг частотного збудження.

ЖОРЖ ЛАХОВСЬКИЙ.

На закінчення огляду робіт Лаховського розглянемо коротко його останній патент US2351055, 1941 року поданий незадовго до його смерті в (патент було видано тільки 1944-го). Його розробили на базі частот Райфа, він мав удосконалений багатохвильовий випромінювач у лампі та успішно застосовували в лікуванні інфекційних і онкологічних захворювань.


Музей Жоржа Лаховського: Lakhovsky Multiwellen Oszillator Geräte und Behandlungszentrum

https://www.lakhovsky.ch/

****

Метод Рояла Райфа. У США також досліджували вплив високочастотного ЕМ-випромінювання на біологічні організми (див. роботи J. W. Schereschewsky, Рояла Райфа та інших). Роял Райф (1888-1971) працював з онкологічними захворюваннями і виявив, що біологічні організми мають свою власну "резонансну частоту". У звіті зазначено, що перших успіхів у лікуванні бактерій було досягнуто в 1931-1932 роках у лабораторії Point Loma (пізніше Rife Research Laboratory). Невідомо, наскільки вплинули роботи європейських учених (д'Арсонваля, Лаховського, Nagelschmidt та ін.) на дослідження Райфа: ми не знаходимо жодних посилань Райфа на них. Однак можна припустити, що Райфу все-таки було відомо про вплив ЕМ-частот на біологічні організми. Оскільки Райф ще у 20-х роках розробив свій відомий мікроскоп із 50000-кратним збільшенням, можливо, метод ЕМ-впливу на бактерії був ініційований Лаховським, результати чого він і спостерігав під мікроскопом. Однак, навіть якщо це так, філософія методу Райфа відрізняється від підходу Лаховського.

Насамперед Райф концентрується на більш точних частотах. Оскільки в мікроскопі результат впливу можна було спостерігати візуально, це дало змогу точніше ідентифікувати як самі впливи, так і типи мікроорганізмів (Райф працював із кількома типами патогенних мікроорганізмів). Особливо активно Райф працює над методом лікування онкологічних захворювань. У 1934 році в Університеті Південної Каліфорнії було проведено дослідження методу Райфа, у процесі якого понад 80 % онкологічних захворювань було вилікувано. По-друге, Райф не розглядає космічні, радіонічні або інші гіпотези про ЕМ-випромінювання: ми знаходимо виключно технічні описи проведених експериментів. Очевидно, Райф розглядав тільки гіпотезу про ЕМ-вплив на клітини.

Малюнок (а) Фотографія приладу Райфа, виробленого в Сан-Дієго, США. Необхідно звернути увагу на випромінювальну лампу, розташовану на підставці зверху приладу (фотографія із сайта www.rifedigital.com); (б) принципова схема приладу AZ-58 (малюнок із сайта https://rife.org/).

На малюнку показано один із варіантів приладу Райфа. Цей прилад (Rife Ray #5) являє собою високочастотний генератор, несуча частота якого налаштована на 3,80 МГц (в інших версіях на 3,3 МГц і 4,68 МГц). Лампа 809 (60 Вт, 1 кВ) стояла у вихідному каскаді потужності. Були дві випрямні лампи 866 в системі живлення (до 5 кВ напруги), пізніше використовувалися напівпровідникові випрямлячі. Низькочастотна частина являла собою синусоїдальний генератор і складалася з двох ламп 6F6G і однієї 6SJ7. Усі конструкції приладів, побудованих з 1936 до 1953 року (AZ-58), схожі одна на одну і використовують звукові частоти для модулювання фіксованої несучої частоти.

У 30-х роках він починає створювати випромінювальні прилади, що впливають на біологічні системи. Було розроблено частотний генератор, відомий як Rife Beam Ray ("пучок променів Райфа"), який міг пригнічувати ріст бактерій на особливій частоті, названій Mortal Oscillatory Rate ("смертельна частота вібрацій").

Беручи до уваги інші генератори "високопроникного" випромінювання на основі змінного електричного поля, можна припустити, що принцип роботи приладів Райфа потрібно шукати не у впливі ЕМ-сигналів, а у впливі "високопроникного випромінювання" на біологічні системи, як це припускають у випадку Георгія Лаховського.

Сучасні методи: МОРА-терапія, методи Р. Бека і Х. Кларк.

Роботи початку ХХ століття і роботи 70-80-х років, незважаючи на велику кількість послідовників усіх розробок, досить сильно відрізняються одна від одної. Ми вважаємо, що це пояснюється двома причинами.

По-перше, у 60-70-х роках відбулася зміна технології - від вакуумних ламп до напівпровідникових транзисторів. Висока напруга, характерна для ламп, і, відповідно, випромінювачі електричних полів, замінилися низькою напругою транзисторів і, як наслідок, переходом на контактні електроди, які потрібно тримати в руках, і на випромінювачі магнітного поля, для яких потрібен великий струм, а не велика напруга. По-друге, з'явилося багато експериментальних робіт, які вказували на певні ЕМ-резонансні частоти на клітинному рівні, що дало змогу біорезонансній теорії почасти претендувати на академічне визнання в галузі біофізики. Це, своєю чергою, породило нову хвилю робіт у сфері впливу слабких і надслабких ЕМ-полів на біологічні об'єкти, наприклад, комахи (бджоли та ін.). Ця тема хоча й межує з "високопроникним, вихровим" випромінюванням, але вже не належить до цієї галузі досліджень. У цьому розділі ми коротко розглянемо три методи, які можна умовно віднести до сучасних біорезонансних методів: це МОРА-терапія, методи Р. Бека і Х. Кларк. Потрібно відзначити також і певну ідейну конкуренцію в сучасних методах (передусім із комерційних причин), тому тут поки що складно говорити про будь-яку систематизацію.

Біорезонансну терапію розробили в Німеччині в середині 1970-х років Франц Морелль і Ерік Раше, і вона здобула популярність як "МОРА-терапія" (за першими літерами прізвищ авторів). Основна ідея полягає в тому, що всі біологічні органи і тканини мають свій власний "спектр коливань" (у російськомовній літературі часто використовується слово "вібрації", яке, на наш погляд, не зовсім точно передає сенс термінології Морелля). Ба більше, небіологічні об'єкти, наприклад медикаменти, також мають свої "спектри коливань". За ідеєю радіоніки, ці "коливання" відповідають певним ЕМ-частотам, і їх можна відповідно сприймати та відтворювати. Оскільки в 1970-х роках радіоніка була вже остаточно дискредитована як псевдонауковий напрям, ці "коливання" перетворилися на частоти, хоча в оригінальних німецьких роботах використовується слово "Schwingungen" - "коливання", наприклад, "Medikamentenschwingungen" - "коливання медикаментів". Друга причина, чому "коливання" стали еквівалентами електронних частот: Морелль, будучи лікарем, тривалий час працював із методом Фолля, що був надзвичайно популярний у Німеччині на той час. Перші роботи Фолля (1909-1989) датуються 1950-ми роками (за деякими даними, ці роботи проводили і за часів націонал-соціалізму), проте широкого поширення метод Фолля набув уже в 70-80-х роках, наприклад, у радянських програмах роботи з космонавтами. Метод Фолля оперує електричним струмом, тому для Морелля було дуже зручно працювати саме з електромагнітними частотами. Принципи знімання і передавання частотних сигналів у МОРА-приладах різні, деякі з них, як і раніше, використовують акупунктурні методи Фолля, інші, наприклад прилади Людвіга (Dr. Wolfgang Ludwig, 1927-2004), - змінне магнітне поле.

У МОРА-терапії використовують цікавий принцип - записують власні "коливання" тіла (у вигляді електромагнітних сигналів), до них додають або, навпаки, фільтрують певні частоти, які відповідають медикаментам або захворюванням, і потім ці коливання передають назад у біологічний об'єкт як терапевтичний вплив. Ми бачимо використання старого віталістичного принципу "лікувати подібне подібним" - патологічні коливання гасяться своїм дзеркальним відображенням.

Кларк-терапія. Цей метод був заснований Гільдою Кларк (Hulda Clark, 1928-2009) і охоплює багато тем, як-от лікувальне харчування, захворювання, що спричиняються паразитами, тощо, які не мають стосунку до теми цього огляду. Через дещо "спрощене" розуміння терапії цей метод викликав суттєву критику в багатьох країнах, проте існують і групи, які підтримують його.

Один елемент цього методу є цікавим у контексті біорезонансів. Згідно з Кларк, більшість хронічних захворювань у людському тілі спричиняють паразити, і ці паразити можуть бути знищені за допомогою слабкого струму певних частот. У своїй книзі вона опублікувала як схему приладу - так званого "Заппера" (Zapper), так і резонансні частоти паразитів людського організму.

На думку Кларк, ці частоти укупі з "Заппером" мають вбивати відповідні патогени (паразити). Однак я не зміг знайти публікації, які б підтверджували це відповідними експериментальними даними.

Сама схема "Заппера" являє собою найпростіший генератор прямокутних імпульсів на основі таймера 555. Різні виробники пропонують найрізноманітніші електроди: від тих, що закріплюються на зап'ястях, до циліндрів, які потрібно затискати в руках. Потрібно сказати, що цей метод дуже близький до методу електроміостимуляції - впливу на м'язи за допомогою електричних імпульсів. Однак при цьому не ставиться завдання знищення біопатогенів. Електроміостимуляція популярна в галузі скорочення об'єму жирових клітин.

Основне в дослідженні Гільди Кларк - це визначення резонансних частот багатьох, дуже багатьох паразитів, які паразитують в організмі і є причиною фізичних захворювань.

Як бачимо, біорезонасними технологіями для лікування захворювань займаються цілком адекватні вчені, які мають відповідну освіту. Якщо ви думаєте, що немає такої практики в приватних клініках, ви помиляєтеся. Практикується навіть залучення фахівців і практиків езотерики. Створено спеціальні оздоровчі камери на основі чудотворних технологій інанського фізика Mehran Tavakoli Keshe. Кршм цього Keshe запропоновано технологію створення цілительної  плазми у домашніх умовах. Існують цілі спільноти, які практикують різні технології Keshe:

Існує безліч методів, за допомогою яких можна отримати GANS. Традиційно це досягається за рахунок використання двох (або більше) металевих пластин або котушок, одна з яких вкрита нанопокриттям. Метал з нано-покриттям є вирішальним аспектом у створенні GANS. Через процес нанопокриттів атоми розщеплюються і розширюються (як великий пухкий попкорн) на поверхні металу, і утворюються тисячі шарів вільно поточних атомів. Метал із нанопокриттям стає суперпровідником енергії. Коли атоми перебувають у цьому вільному текучому стані, вони дозволяють більшій кількості енергії рухатися до них і через них, і вони випромінюють набагато більше енергії. У нормальному стані речовини атоми щільно ущільнені. Зі створенням GANS атоми відкриваються, і енергія випромінюється на багато футів.

GANS бере свою енергію з ядра атома, і він дає і отримує, щоб привести баланс туди, де він застосовується.

Чотири основні GANS

Кожен GANS несе свою індивідуальну напруженість магнітного і гравітаційного поля.

Фото контейнерів із наноматеріалами 

C02 GANS (Вуглекислий газ Ганс) Світло-сіро-білий
Zno GANS (Цинк Оксид Ганс) Білий
Cu0 GANS (Мідні Ганс) Синій/Бірюзовий
CH3 GANS (Залізні Ганс) Червонувато-Коричневий

CO2 GANS активізує клітини, пожвавить організм і зміцнить імунну систему. CO2 GANS з'єднується з амінокислотами організму, щоб допомогти в зціленні. C02 GANS допомагає збалансувати нервову систему і дуже корисний за всіх видів м'язових травм. Його можна використовувати як спрей для полегшення болю.

ZnO (цинк) GANS Цинк є ключовим компонентом у більш ніж 80 метаболічних циклах людини і відіграє важливу роль у загоєнні ран. Магнітні/гравітаційні поля ZnO GANS та/або рідкої плазми ZnO взаємодіють з полями людських емоцій, тому можуть бути використані для посилення та врівноваження емоційних потреб. Рідка плазма ZnO GANS називається "плазма світу". Воду ZnO GANS можна застосовувати скрізь, де рідку плазму CO2 GANS використовують для усунення емоційного дисбалансу, конфліктів і стресу. Плазма ZnO допомагає практично всім процесам загоєння.

CH3 GANS сильно заряджає енергією і живить організм. Він підтримує здоров'я кісток, вироблення червоних кров'яних тілець і підвищує рівень колагену. CH3 GANS підтримує систему крові та сприяє потоку енергії по всьому тілу.

CuO GANS підтримує фізичне тіло, м'язову тканину і нервову систему і відповідає за хороше спілкування через нерви. Він також підтримує лімфатичну та імунну систему.

Cu0 також є потужним дезінфекційним засобом. Фонд Гани Кеше у співпраці з Національним інститутом атомних досліджень провів випробування, під час яких забруднену мікробами питну воду очищали co2 і водою CuO GANS. Забруднена вода очищалася від забруднень і перетворювалася на питну воду. Бактерії, солі та навіть миш'як і ртуть нейтралізуються під час застосування води CuO GANS такого моменту, коли ці шкідливі елементи більше не виявляються в тестових зразках забрудненої води. Вода CuO GANS може використовуватися в багатьох галузях як натуральна дезінфікована. (наприклад, приміщення, де виробляється їжа, лікарні, кухні, туалети, ванні кімнати тощо). CuO також використовується для виробництва енергії

Якщо вас зацікавила ця технологія, посилання на телеграм-канал: https://t.me/proplazmu

Чому я зупинився на цій технології, вона також має польову структуру. Празма змінює польове середовище навколо організму. Якщо слідувати логіці, знімається блокування і центр бачить систему фізичного тіла і починає роботу зі зцілення, як ідеальний варіант. Приміром, користувачі відзначають CH3 GANS як дуже сильний інструмент до очищення організму.

 ****

Йдемо далі, розглянемо можливість створення простого електромагнітного приладу для зцілення фізичного тіла через управління астральним тілом. Чому в більшості випадків не спрацьовує технологія Гільди Кларк. По-перше, прилад Гільди працює на струмових імпульсах на відстані між електродами (немає впливу на весь організм), фактично такі методики застосовували у фізіотерапії, приміром, Електрофорез. Друге, боротися з наслідком, як це робить доказова медицина через ліки, не усуває причину астрального пляму, а лише купірує її на певний термін. Рецидив завжди буде потужніший, за недугу, яка була купірована раніше. Неважливо фармакалогічними методами доказової медицини чи іншими способами. Насамперед потрібно усувати джерело. Дотримуватися "правил експлуатації", для фізичного тіла, здоровий спосіб життя як основу, ніхто не відміняв.

1968-07-16 опубліковано патент Patrick Flanagan Gillis, US3393279A, «Пристрій для збудження нервової системи»:

Дізнатися більше про цього винахідника: 
G. Patrick Flanagan: Neurophone ~ Patents & articles (rexresearch.com)

Особливістю і відмінністю від імпульсної струмової фізіотерапії є прикладання двох ізольованих контактів (електродів) до хребетного стовпа пацієнта. Пристрій складається з основного генератора, що створює частоту коливань відповідного діапазону (для прикладу, візьмемо 320-350 кГц, які застосовуються в аудіопідсилювачах класу D). Фактично це вже пристрій, який нагадує систему Мішина, яку я розглянув вище. За цією технологією робили задавальні генератори для біфіляроної котушки Тесла в ємнісному режимі. Використовували вельми поширену мікросхему задавального генератора XR2206 c  аудіопідсилювачем TDA7056. (Схему запропонував Деніс Горелочкин)

Цей варіант не автогенераторний, на аудіопідсилювачі TDA7056, а з уведенням задавальної частоти зі стороннього джерела, яка відповідає резонансній частоті біфілярної котушки Тесла, в режимі ємності. Джерелом є генератор синусоїдального сигналу на мікросхемі XR2206. Цю мікросхему використовують так само для створення потужних аудіосистем за класом D. У неї є введення на ніжку 1, сигналу для амплітудної модуляції, основного потоку вихідної частоти. Технологія формування амплітудного сигналу аналогічна, до патенту US3393279A, з різницею, що дана модуляція формуватиметься у взаємодії з аурою/біополем людини, яка потребує проведення цілющої терапії. Залишається тільки отримати відповідні програмні матеріали введення АМ, для проведення процедури терапії за технологією Вихрової Медицини/Vortex Medicine (біорезонансної польової терапії / BioResonance Field Therapy BRFT). Я додав одне слово "польова", щоб позначити унікальність цієї технології терапії від інших, які використовують термін "біорезонансна терапія".

Де брати відповідні частотні файли для АМ? Я абсолютно впевнений, що такий момент не був упущений "елітарною" медициною для еліт. Мене ж цікавлять доступні джерела. Існує доступна програма формування частотного файлу на основі частот Райфа, а також іньших. Це проєкт Spooky2: https://www.spooky2.com/

Spooky2 - це оздоровча система, розроблена за останні 6 років міжнародною командою інженерів-електронщиків, технічних дизайнерів, розробників програмного забезпечення та практиків Райфа. Усі вони прагнуть поліпшити життя мільйонів хворих і вмираючих людей.  Кожен із них вірить, що хвороба - це не бізнес, а здоров'я важливіше за банківські баланси компаній.

Вони досягли успіху. Компанія Spooky вдячна за підтримку таким людям. Всі вони прихильні, всі вони готові внести позитивні зміни в життя людства ціною великих особистих зусиль.

Елвін Роуз; Аргіріос Аргіропулос; Блакитний Водолій; Бред Ротман; Брайан Ямамото; Чаффі Клайн; Кріс Агірре; Девід Голідей; Ед Фон; Емі Ком; Етьєн Пентер; Гвен Берлі; Ганс Ріккерінк; Хенк Жіганде; Джейсон Елліотт; Джефф Качор; Джо Стротман; Йоханн і Таня Штегманн; Джон Роберт Грейсон; Джуді Будуччо; Карл Беккер; Мануель Мальо; Марчелло Аллегретті; Марчелло Аллегретті; Майк Джакс; Михайло Притков; Павло Грушка; Педро Лара; Роберт Волкотт; Роман Новак; Себастьєн Мерсьє; Серін Пікок; Сюзі Сміт; Сьюзі Вінтер; Сьюзі Вінтер; Syyenergy7; Тревор Нельсон; Волт Дод!  Ви всі дуже хороші люди.

Я також дякую ВАС за вибір Spooky2. Нехай ваше життя буде благословенне винятковим здоров'ям, любов'ю і щастям.  

Джон Вайт

Прилади для програм Spooky2 мають технологію введення інформаційного коду через електроди, так і невеликої котушки тощо: Продукти - Spooky2

Крім власне цієї програми, заснованої на частотах Райфа і боротьби з паразитами, є ще частоти цілющі для всього спектра аури/біополя.

У статті "Частота корисна для людини" на сайті: https://ktvm.com.ua/?p=20004 цікавий матеріал про цілющі частоти для людини. Цитата зі статті: «Природна форма руху всіх елементів всесвіту - вібрація. Людський організм і все, що його оточує, - не виняток із цього правила.» Усе це перегукується із законами симпатичних вібрацій Д. Кілі.

Цитата зі статті: Коли ми "втягуємося" в цілющі частоти, наше тіло і розум вібрують у гармонії. Вони вмикають: 285 Гц - сигнали клітин і тканин до лікування. Викликає в тілі відчуття оновлення, приємної легкості. 396 Гц - звільняє від почуття провини та страху, щоб розчистити шлях для емоцій вищих вібрацій. 417 Гц - сприяє "вирішенню" складних ситуацій. 528 Гц - сигнал до лікування ДНК, відновлення клітин і пробудження свідомості. 639 Гц - це вібрація, пов'язана з серцем. Вона дає змогу стерти різницю між почуттям любові до себе й до "інших". Слухайте цю частоту, щоб збалансувати стосунки. 741 Гц - сигнал до очищення та лікування клітин від впливу електромагнітного випромінювання. Допомагає розширити можливості створення бажаної реальності. 852 Гц - пробуджує інтуїцію. 963 Гц - активізує діяльність шишкоподібної залози й приводить тіло до його досконалого первісного стану. Це так звані Частоти Сольфеджіо. Безумовно, існують й інші частоти, багато з яких перебувають за межами діапазону людського слуху, але мають цілющі властивості.

Чому частоти важливі для загального стану? Розповім одну історію. Незадовго до Другої світової війни, 1936 року, міністр нацистського руху і таємний лідер в управлінні масами П.Й. Геббельс переглянув стандарт на 440 Герц - частоту, яка сильно впливає на мозок людини. Геббельс переглянув стандарт на 440 Герц - частоту, яка найсильніше впливає на мозок людини і може бути використана для управління великою кількістю людей і пропагандою нацизму. Це пояснювалося тим, що якщо позбавити людський організм природного налаштування, і підняти натуральний тон трохи вище, то мозок регулярно отримуватиме подразнення. Крім того, люди перестануть розвиватися, з'явиться безліч психічних відхилень, людина почне закриватися в собі, і нею стане набагато легше керувати. Це стало основною причиною, через яку нацисти прийняли нову частоту ноти "Ля".

Природно виникає питання: чим керувалася організація ISO, прийнявши лад 440 герц як основний? Навіть після ухвалення стандарту, 1953 року, 23000 музикантів із Франції провели референдум на підтримку "Вердієвського" ладу 432 герц, але їх ввічливо проігнорували.

У першій половині 20 століття зустрічалися і використовувалися на практиці три камертони.

Стандартний камертон, поширений у більшості країн, видає звук "ля" 1-ї октави частотою 440 Гц. У нацистській Німеччині камертон був налаштований на частоту 449 Гц. У деяких європейських країнах камертони мають частоту 432 Гц.

Музичний лад 432 Герц існував ще в стародавній Греції, починаючи від Платона, Гіппократа, Арістотеля, Піфагора та ін. великих мислителів і філософів античності, які, як відомо, володіли безцінними знаннями про цілющу дію музики на людину та зцілювали людей саме силою музики! Найвеличніший скрипковий майстер усіх часів - Антоніо Страдіварі (секрет майстерності створення інструментів якого не розкрито досі), створював свої шедеври саме в налаштуванні 432 Герц!

Цікаве порівняння частот 440 і 432 Гц у гармонійному ряду золотого перетину 3-6-9.

Музика - це вібрація - це енергія. Голос кожної людини має свою звукову частоту, і наші думки - це теж хвилі, які або сповнені гармонії, або - дисонансу. Багато хто з нас прагне підвищити власну вібрацію, щоб бути здатними відкритися новим енергіям миру, добра, достатку й любові. І важливим кроком є усвідомлення того, яку музику ми слухаємо, і який вплив вона справляє на наш організм і на організм планети Земля.

Індійські філософи протягом багатьох століть зцілювали і підтримували здоров'я за допомогою вібрації голосом. Тим, хто навчався співу, відомо, наскільки важливими є фізичні вправи для голосових зв'язок, як вони допомагають підтримувати в гарному стані горло, ділянку грудей і нервову систему.

Чітке проспівування звуків "ом", "храам", "хріім", "хруум", "храйм", "храум" і "храа" благотворно впливає на життєво важливі органи.

Прослухайте композицію Моцарта, яка записана спочатку на частоті 432 Герци, а потім - на 440 Гц. Коли будете слухати, зверніть увагу на свої відчуття, на реакцію тіла.

Також є вже готови набори частот для лікування захворювать: CAFL - The Consolidated Annotated Frequency List (electroherbalism.com) Зведений анотований список частот. «Биорезонансные частоты великого американского ученого Р.Р. Райфа»,  Всемирный список утвержденных частот лечения (CAFL)

Звукові цілющі файли, можна знайти в мережі інтернет під абривеатурою "Матриці Гаряєва". Є група в телеграм https://t.me/matrix2022new. Великий вибір аудіофайлів, так само можна замовити персональний оздоровчий файл. На жаль, у цьому питанні ніхто вам не дасть гарантій, до того ж шарлатанів, які бажають заробити на цьому питанні, не менше. Це ваш вибір.

Ще один цікавий приклад зі США, створення простого приладу ARC-1 (https://arctesla.com/) для біорезонансної польової терапії вихрової медицини. Автор інформує, що його прилад розріджує кров під час роботи біля тіла. Автор особливості конструкції і схему не розкриває, але за зовнішніми ознаками вона схожа на розглянуту нами технологію.

 Ось результати, які я отримав.

...На першому фото зліва направо, проба моєї крові до використання приладу ARC-1, як можна бачити, еритроцити злиплися, лікарі називають цей стан "манетні стовпчики" або синдром густої крові, а ось на фото два, за 10 хвилин зовсім інша картина - еритроцити розпалися, тепер вони всі переміщаються окремо один від одного.

Трохи потрібно сказати про "синдром густої крові". На цю тему є дуже багато інформації, і я не хотів би перевантажувати статтю. Можу тільки сказати, що це велика проблема, яка веде до появи цілого списку захворювань, таких як інсульти, серцеві напади або тромбоемболія (закупорка кровоносних судин тромбом).

Крім того, густа кров може призвести до підвищеного кров'яного тиску, оскільки серцю доводиться працювати старанніше, щоб перекачувати її через судини. На сьогоднішній день ця проблема вирішується за допомогою препаратів для розрідження крові, які не всі хочуть приймати, через свої особливі міркування. Більше інформації на тему густої крові я зібрав у себе в групі Bioresonance в телеграм, там ви зможете повністю зануритися в перебіг моїх думок щодо ознайомлення з синдромом "густої крові".

Продовжимо далі. Як же працює ARC-1? Що відбувається з тілом людини? Чому кров поводиться таким дивним чарівним чином? Чому кров стає рідкою? Залишимо це все професіоналам, нехай вони розбираються в цьому питанні, оскільки для цього потрібна лабораторія та обладнання.  Наразі я відправив свої результати двом своїм знайомим, які є професіоналами своєї справи в галузі вивчення крові, сподіваюся отримати від них докладний огляд. Який я зможу розмітити в інтернеті для огляду.

Мені надіслали опис відмінностей ARC-1 з каналу Телеграм [Bioresonance], на жаль я посилання не знайшов. Посилання кому цікаво на сайт автораARCTESLA.COM

Всем привет ! Давно не писал в этой группе  был очень занят, хотел сделать видео  " 5 отличий ARC-1 от Катушки Мишина " чтобы все поняли, что я рассказываю о другом продукте, но вижу что люди пишут мне на почту и в личку задают вопросы и думают, что это катушка  А Мишина , но ЭТО НЕ ТАК , вот например у меня маленький ток на моей катушке примерно 15 мА , а у Мишина от 100 до 300 мА, кто то и больше делает, или вот напряжение на катушке Мишина очень низкое несколько вольт от 5 до 10 вольт , а  при каком резонансе падает напряжение ? Это всем известно :). А у меня напряжение на катушке 150 вольт, при токе 15 мА,  это очень сильное различие, дальше у  Александра Мишина сигнал  300  кГц синус он его модулирует низкой частотой в районе звуковой частоты, некоторые прикладывают к голове катушку А. Мишина и слышат звуки, они получаются за счет корпуса который усиливает звуковой сигнал, а у меня сложный сигнал несинусоидальный, так как эксперименты мои показали что синусом очень сложно раскачать биологические клетки. В видео я покажу этот сигнал, чтобы вы смогли насладиться всей красотой природного процесса. Вот еще отличие, это размеры, мой прибор в диаметре 3 дюйма, его можно носить в кармане. Сейчас я работаю над прибором который будет меньше спичечной коробки, в форме ручки пока не получается сделать прибор, пропадает эффект , вернее эффект есть но он хуже проявляет себя, Катушка А Мишина имеет большие размеры.Вы все это знаете!  Как вы уже поняли ARC-1 это устройство которое делает вашу кровь жидкой, а если кровь жидкая то и очистка организма будет проходить глубоко и правильно. Не будет тромбоза и разных проблем о которых я писал в этой группе выше. Спасибо что ставите лайки и пишите свои вопросы.

!!!! До речі, форма сигналу для котушок Мішина (біфілярної котушки Тесла, в режимі ємності) різноманітна, це Мішин рекомендує синус. Також напруженість електричного поля котушок Тесла в режимі ємкості, які мають жаргонну назву Котушки Мішина, досягала до 700 вольт ще у 2016 році.  Тобто це не відмінність, а умови налаштування. Цю функцію якраз використовують майстри з групи, про яку далі. Про відмінність модуляції автор обіцяв зробити проморолик.

Є група в месенджері телеграм "Апарат "Чисті Дні", учасники якої роблять прості прилади для допомоги в оздоровчому голодуванні очищення організму.

Наскільки вони ефективні? Суворо індивідуально, це не дивно, людина не робот і в кожного своя карма, стан аури й фізичного тіла. Навіть у такому питанні, як лікувальне голодування, це питання волі, знань, дисципліни. Прилад же призначений для допомоги в цій справі на ментальному рівні. Зі слів автора та користувачів, він створює некомфортні умови для паразитів, які стають менш активними, і не смикають свідомість на ментальному рівні. Велика ймовірність, що цей прилад, який слабкострумовий і потребує постійного використання в період голодування, так само сприяє розрідженню крові, чим активує процеси зцілення імунною системою тощо.

З відгуками можна ознайомитись за посиланням https://t.me/+T_-TMNeJgSdmMjFi .

Останній ресурс і технологію, з якою хочу вас ознайомити, прямо вінець усього того, з чим ми ознайомилися, належить Миколі Лебеденко (Україна).

Блог: https://yukta.org/atma/index.php/13-zdorove

Ютуб: https://www.youtube.com/@yuktan.7528/featured

Чат вТелеграм: https://t.me/vbr_chat

Це вже серйозна напрацьована база лікувальних частотних файлів різної конфігурації, створений ним прилад для передавання частотної інформації з файлів в ауру/біополе людини. Факічно Микола реалізував доступну (народну) технологію біорезонансної польової терапії вихрової медицини. За час існування Чату в Телеграм, соратником Миколи Alexey Bar створено андроїд-додаток у смартфон, для генерації файлів самостійно або використання вже готових із бази Миколи, що спрощує застосування файлів модуляції з приладом Миколи. Так само багато хто просто слухає через навушники або ж прикладає навушники, в яких є постійний магніт до хворого місця. У будь-якому разі є й позитивні відгуки від тих, хто наважився застосувати цю технологію на собі або своїх родичах.

Автор про свої лікувальні програми у вигляді аудіофайорв для модуляції в його приладі:

Коротко відповісти складно, багато технічних питань. Спробую, може вийде.

Коли починав генерувати файли з поліфонією (багатоголоссям, буква p у назві), вилізли ефекти, яких не очікував. Оскільки більшість частот мають цілочисельні значення, при складанні частот утворювалася паразитна частота биття 1 Гр. Щоб її мінімізувати, було введено зсув фаз (буква f у назві файлів) для кожної частоти за випадковим законом. Тобто частоти стартували не одночасно, а в різний час.

Далі, для компенсації неточностей у значеннях частот, зміни цих частот під впливом поля Землі, особливостей місцевості, мутації патогенів тощо, було запроваджено девіацію частот (буква d у назві файлів). Наприклад, якщо в цій програмі є частота 1000 Гц, то програма генерує її не постійною, а такою, що постійно змінюється в невеликих межах. За замовчуванням значення девіації 0,5%, тобто для 1000 Гц йтимуть значення від 995 до 1005 Гц. Причому ці зміни йдуть також за гармонійним законом із частотою 33,13 Гц (частота підтримки печінки).

Але цього виявилося недостатньо, гарний результат вийшов, коли ввів випадковий зсув фаз і для частоти девіації.  Це теорія. Тепер можна спробувати пояснити, у чому різниця файлів у чотирьох папках сховища.

Лікувальні_програми_з_гармонійною_модуляцією

тип модуляції в цих файлах за замовчуванням, як було описано вище. Вона добре підходить для всіх випадків, особливо для прослуховування без приладів.

Лікувальні_програми _с_гарм_модул_девіація_3_проц

те ж саме, що і в попередній папці, але розмах девіації 3% замість 0,5% за замовчуванням. Зроблена на прохання на випадок, якщо резонансна частота патогенів значно змінюється через мутацію, вплив місця розташування на Землі тощо. Рекомендації щодо застосування ті самі, що й для попереднього випадку.

Лікувальні_програми _с корректир_АЧХ_гарм_мод

Те ж саме, що і для першої папки з девіацією 0,5%, але з корекцією амплітуд частот під характеристики каналу модуляції приладу VBR_AF (буквина a в назві файлу). Якщо коротко, то збільшено амплітуду частот у нижньому і верхньому діапазоні частот для компенсації нерівномірності АЧХ каналу модуляції. Застосування - для приладів краще використовувати її. Та й слухати теж можна, адже в більшості підсилювачів для навушників теж є завали на нижніх і верхніх частотах.

Лікувальні_програми_з_kick_модуляцією (буква k у назві файлу)

є стаття на цю тему https://yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/73-kikboksing-v-vikhrevom-biorezonanse

Посилання на базу даних Миколая: https://mega.nz/#F!IrpViYDJ!HVfxkup0tOUJ_ojc0mmtdw

Рекомендації та вимоги автора:

Рекомендую використовувати нову версію файлів із кік модуляцією, переважно для впливу на патогени в організмі. Хоча сформовано абсолютно всі файли, як і в старій версії.

На початку використання нових файлів, будьте гранично акуратні. Не перевищуйте час перших сеансів більше 5-10 хвилин! І робіть перерву день-два, якщо відчули сильний вплив.

Стара версія з гармонійною модуляцією годиться у всіх випадках.

Сподіваюся, що праці мої були не марні й будуть корисними вам, мої друзі.

Завантажуйте, користуйтеся і будьте здорові тілом і, головне, Духом!

Увага! Усі звукові файли формату WAV і MP3, що містяться у вищезгаданих сховищах, призначені для ДОСЛІДЕНЬ у галузі вихрового біорезонансу. Ви можете завантажувати і використовувати ці файли на свій розсуд, на свій страх і ризик, під свою відповідальність.

Автор біорезонансних файлів і власник згаданих сховищ не несе будь-якої відповідальності за будь-які наслідки будь-якого застосування файлів, які знаходяться в зазначених сховищах. Факт скачування будь-ким будь-якого файлу із зазначених сховищ означає згоду того, хто вчинив цю дію, з вищезазначеними умовами використання файлів із зазначених у цій статті сховищ.

При організації будь-ким свого сховища, що містить файли з biores yukta.org для публічного доступу, посилання на використане сховище biores yukta.org обов'язкове.

 *******

Сторінка підручника з медицини:

Жоден з методів не працює з біополем в цілому, і не відноситься до холістичної медицини. Приклади, до діаметріїї (а) відноситься відома електротерапія - електрофорез, а до УВЧ (в) усім знайомий прилад у фізіотерапефтіческіх кабінетах, коли ЛОР призначав, прогрівання носових пазух при відповідних захворюваннях.

Висновок

Насамперед цей матеріал ознайомчий. Якщо ви звернетеся до будь-якого фахівця з приводу цієї технології, у кращому разі він порекомендує не довіряти не перевіреним науковим способом, новим методам лікування. Лікарі - це консервативна спеціальність, вони діють за відповідними, напрацьованими протоколами в лікуванні, із застосуванням різних методик лікарськими засобами та фізіотерапії. Не забувайте, що при складних випадках захворювань, вони вдаються до консиліуму (вироблення колективного рішення). Впадати в крайнощі і стверджувати, що фізіотерапія на електрострумах, електрополях, магнітних полях, світлових потоках тощо не застосовується, не потрібно. Якщо є сертифікований прилад і відповідні протоколи застосування, все застосовують і призначають, просто вартість таких процедур вельми недешева в низці випадків, другий аспект - доступність. Без даних протоколів і сертифікованого приладу жоден лікар, вам не має права призначити лікування методами вихрової медицини, зокрема біорезонансної польової терапії. У них просто немає для цього інструменту і протоколу застосування.

У моєму житті були приклади, коли лікарі самі рекомендували звернутися до народних цілителів. Напевно в курсі, як складно лікувати хребет, коли є грижі та інші порушення опорно-рухового апарату. У певних випадках лікарі вважають, що без операції не обійтися, але в певних випадках фахівці народної медицини надають допомогу і відбувається зцілення без операції. Є такий цілитель "Саша" із села Мала Каратуль, Київська обл. (5-7 км від м. Переяслов-Хмельницький, якщо ввести в гугл карту "Саша Мала Каратуль, Київська область", маршрут проїзду буде прокладено просто до його будинку). Після операції на хребті, знайомого на ношах заностили, від Саші вийшов ногами. На жаль, дні прийому у нього плаваючі і без попереднього дзвінка ви можете приїхати даремно. Саша лікує дотиками пальців рук, до місць хвороби, зцілення проходить деякий період. Це можна пояснити якраз адресною системою біорезонансної польової терапії, на езотеричних здібностях оператора. Саша не встановлює вартість своїх послуг, не вимагає оплати за свої цілющі дії, скільки ви вирішуєте самі, за своєю відповідальністю совісті. 

Все лежить у зоні вашої відповідальності за прийняття відповідного рішення, у застосуванні даної нової технології, яка стала більш доступною, і небайдужими були розроблені прості домашні прилади і програми для модуляції у вихрової медицини, можна сказати, що це варіант домашньої біорезонансної польової терапії, вихрової медицини. Як усе буде далі залежить від усіх нас. 

З повагою, Серж Ракарський.

Україна, Київ, 16 серпня 2023 року

************

Хочу доповнити автора, що біорезонансні технології у медицині, в фізіотерапії тих чи інших захворювань застосовуються, при цьому автор сам посилається на відповідні дослідження та методики. Питання масовості, вартості та доступності це окрема тема, скоріше комерційна та людської совісті. Ось погляд на природу людського організму та його лікування у автора дуже цікавий.

****

До речі, Серж Ракарський представив новий тип модуляції в біорезонансній польовій терапії вихрової медицини, яку ми розглянули вище:

"Друзі, я таки домігся аналогового перенесення коду VBR файлу на польовий випромінювач (катушка Мищина). Вийшов новий вид модуляції - модуляція потоку MS (Modulation Stream) він відрізняється від двох відомих систем модуляції Амплітудної і Частотної. За моєю уявою  саме цього я і домагався: осьова потоку, верхня і нижні межі, точно повторюють криву внесеного файлу в проміжний пристрій з трьох деталей (змішувача).  На жаль, на авто генерації, точного коду файлу по формі (образу) потоку в полі випромінювача не виходило.  Цей варіант вийшов простий і повторюваний. Головне це точне налаштування і чистота сигналу файлу, що подається. Я думаю, що потрібно застосовувати всі три типи модуляції FM, AM і MS" https://t.me/vbr_chat

Чім відрізняються типи модуляцій вказано на слайді:
Для внесення частотної модуляції запропоновано схему простішого змішувача/суматора. На слайді (з каналу https://t.me/vbr_chat)  простіша схема цього елемента.  Маємо два потеціометри з виходом середніх точок, які регулюються. Обидва потенціометри мають суміжне гальванічне з'єднання. На другі входи потенціометрів подаються сигнали: [А] - резонансної частоти потоку (синус); [В] - сигнал для модуляції. Середні точки з'єднуються через кондесатор. Середня точка потенціометра введення сигналу резонансної частоти потоку, виводиться на [С] аудіопідсилювач  з виведенням сигналу на випромінювач  (котушка Мішина). 


Схема простого и доступного прибора для биорезонансной полевой терапии вихревой медицины ниже.

Як бачимо найпростіша схема із задавальним генератором частоти на мікросхемі XR2206 та аудіопідсилювача TDA7056А не надто ускладнилася, що свідчить про її доступність у виготовленні в домашніх умовах. Приклади скрінів з осцилографа правильно налаштованого приладу і випромінювача (Жовтий промінь - Напруга, Синій промінь - Сила струму.):

1) Осцилограма резонансного потоку ТДМА: (за інтервалу вимірювання 5 мк.сек фіксується резонансна частота роботи ТДМА / за інтервалу вимірювання 200 мк.сек осцилограф фіксує потік із нульовою частотою вимірювання). Вхід [А] змішувача.

2) На вхід [В] змішувача/суматора введено синусоїдальний сигнал 513 Гц. Бачимо зміну напруги (потоку) за формою синусоїдального сигналу. Частота потоку фіксується на частоті введеного сигналу - 513 Гц, частота потоку Сили струму залишилася на нульовому значенні. 

3) На вхід [В] змішувача/суматора введено сигнал аудіофайлу програмного коду VBR (метиленовий синій_yu_pfda24.mp3). Ми спостерігаємо зміну структури напруги на певній частоті, яка постійно змінюється при зміні програмного алгоритму. Частота потоку сили струму залишилася незмінною. 

4) Вид сигналу VBR, що подається зі смартфона. Точне накладення ділянок неможливе, але виразно видно, що код передається в аналоговому режимі через аналогову модуляцію потоку електричного поля. 

На мій погляд, це дуже гарне технічне рішення передавання сигналу з коду на випромінювач. Як в реальних умовах це позначиться на терапевтичному ефекті зцілення, ми дізнаємося тільки з практичного застосування. 

Пізніше для відповідної абривіатури було запропоновано назву: Аналогова Потокова Модуляція / Analog Stream Modulation [ASM], за системою передавання модулюючого сигналу на потік несучої резонансної частоти, відкритої біфілярної котушки як випромінювача.


На мій погляд, зручніше використовувати два типи модуляції A.M. і A.S.M. з використанням ємнісного випрямляча, який має власну резонансну частоту. Вихідна потокова частота має збігатися з резонансною частотою ємнісного випрямляча. A.M. можна використовувати для лікування, а A.S.M. використовувати для процедур гармонізації тіла й духу. Можливо, A.S.M. буде ефективною в усіх варіантах.
Підсілювач для Амплитудної Модуляції: https://tinyurl.com/2b85lhq2  . Резистор 100k бажано змінний, тому що значення 10k, це посилення 1:1, 20k - 1:1,2, а 100k - 1:10. Треба здійснити оптимальне налаштування випромінювання модульованого потоку на пацієнта або рослину. 

   

*дякую автору за надані материіали для публікації.


                                        З повагою.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Медици́на

Здоровье человека! Ваше здоровье это правильное функционирование физического тела. психофизическое и психическое состояние вашего организма....